PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
CAREERS stema_rotunda_mica.png

 

Ordin nr. 279 şi Regulamentul privind recrutarea, promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

Hotărârea CSM 320/27.04.2006
Hotărârea CSM 817/04.09.2009

 

Posturi vacante în Ministerul Public
• Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare juridice, vacant temporar

 

Posturi vacante în străinătate

 

Anunţuri
• Rezultatele obținute de candidații procurori la concursul de promovare efectivă în funcții de execuție - dată publicare: 20.12.2017
• Rezultatele obținute de candidații procurori la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție - dată publicare: 20.12.2017
• Rezultatele obținute de candidații procurori la concursul de promovare efectivă în funcții de execuție - dată publicare: 08.12.2017
• Rezultatele obținute de candidații procurori la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție - dată publicare: 08.12.2017
• Tabel final privind rezultatul verificării îndeplinirii de către cadidații procurori a condițiilor legale de participare la concursul de promovare efectivă în funcții de execuție din data de 26 noiembrie 2017 - dată publicare: 21.11.2017
• Tabel final privind rezultatul verificării îndeplinirii de către cadidații procurori a condițiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție din data de 26 noiembrie 2017 - dată publicare: 21.11.2017
• Call for experts in international judicial cooperation - project Fighterr
   - Terms of reference
• Anunț privind organizarea concursului de promovare efectivă și pe loc a judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție
  - Anunţ privind rectificarea listei posturilor de judecător pentru promovarea efectivă şi stabilirea materiei de concurs pentru promovarea efectivă la procurori
  - Tabel privind candidatii procurori participanti la concursul de promovare efectiva
  - Tabel privind candidatii procurori participanti la concursul de promovare pe loc
  - Lista rectificată a posturilor de judecător pentru promovarea efectivă
  - Posturile de procuror pentru promovarea efectivă la PT și PCA
  - Tematică și bibliografie  : drept administrativ - procurori
  - Tematică și bibliografie : drept civil - procurori
  - Tematică și bibliografie : drept comercial - procurori
  - Tematică și bibliografie : dreptul familiei - procurori
  - Tematică și bibliografie : drept financiar și fiscal - procurori
  - Tematică și bibliografie : drept internațional privat - procurori
  - Tematică și bibliografie : dreptul muncii- procurori
  - Tematică și bibliografie : drept penal - procurori
  - Tematică și bibliografie : drept procesual penal - procurori
  - Tematică și bibliografie : jurisprudență CEDO - procurori
  - Tematică și bibliografie : jurisprudență CJUE- procurori
  - Calendarul estimativ al concursului
  - Cererea tip de înscriere la concurs pentru promovarea efectivă
  - Cererea tip de înscriere la concurs pentru promovarea pe loc
  - Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului
  - Rezultate finale promovare pe loc
  - Rezultate finale promovare efectivă
   
• Anunț privind concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor la curțile de apel, tribunale, judecătorii, precum și la parchetele de pe lângă acestea în perioada: 22 septembrie - 19 decembrie 2017
   - Funcții de conducere scoase la concurs
  - Tematica și bibliografia
  - Calendarul detailat al concursului/examenului
  - Cerere tip de înscriere
  - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului
• Anunţul privind concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  - Posturile scoase la concurs
  - Tematică şi bibliografia secţia de contencios administrativ şi fiscal
  - Tematică şi bibliografia secţia penală
  - Calendarul estimativ al concursului
  - Cererea de înscriere
  - Regulamentul privind organizarea şi desfaşurarea concursului
• Anunț privind selectarea adjunctului membrului național la EUROJUST
• Anunț organizare examen de capacitate
   - Tematică și bibliografie
   - Calendar
   - Cerere tip de inscriere
   - Hotărârea CSM 581/2006