PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2019

Arhive: 20182017, 20162015, 2014

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 23.01.2019 Dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală instanța de judecată poate, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, să intervină asupra individualizării pedepsei cu privire la care procurorul și inculpatul au ajuns la un acord, cu consecinţe directe asupra reducerii pedepsei? Dosar nr.3384/1/2018
Decizia nr.4 din 26.02.2019
2. 31.01.2019 În interpretarea dispoziţiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004,  art. 88 ind.8 alin. (2) din Legea nr. 207/2018 şi a art. 3 alin. (1) lit. c) ind.2 din O.U.G. nr. 43/2002, participarea la şedinţele de judecată în cauzele de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, în care urmărirea penală s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, se  asigură de procurori din cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ? Dosar nr.3394/1/2018 conexat cu nr.77/1/2019
Decizia nr.3 din 26.02.2019
3. 15.02.2019 1.Dacă, în interpretarea art. 155 alin. 1 Cod penal, cauza de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale constând în îndeplinirea unor acte de procedură în cauză îşi produce efectele numai în cazul oricărui act de procedură care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal.
2. Dacă actele de procedură îndeplinite anterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, cu respectarea art. 155 alin. 1 Cod penal, în forma în vigoare la data efectuării lor, au condus la întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale în cauzele aflate pe rol.
 
4. 15.02.2019 Dacă acțiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 Cod penal, presupune în mod necesar punerea în mișcare a vehiculului prin acționarea sistemelor de autopropulsie?  
5. 22.02.2019 Dacă interpretarea dispoziţiilor art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013 permite, în cadrul contestaţiei la executare formulate în baza art. 598 lit. d Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice şi a regimului sancţionator avut în vedere la momentul judecării cauzei, ca o consecinţă a recalculării pedepsei „executate sau considerată ca executată”, astfel recalculată, urmare aplicării dispoziţiilor art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) şi (5) Cod penal.  
6. 04.03.2019 Dacă în interpretarea art.421 punctul 2 lit.b teza a II - a Cod procedură penală, noţiunea de faptă, din sintagma „(…)instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare (…)”, include în sfera sa de conţinut şi înţelesul unui act material din cuprinsul unei infracţiuni continuate, astfel cum este acesta definit la art.35 alin.(1) Cod penal, respectiv  „acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni”?  
7. 13.03.2019 Dacă noţiunea de rănire a uneia sau a mai multor persoane prev. de art. 75 alin. (1) lit. b din OUG 195 din 2002 raportat la art. 338 alin. (3) Cod penal, articol care defineşte accidentul de circulaţie ca si situaţie premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prev. de art. 338 alin. (1) Cod penal, are in vedere si autorănirea (când singura persoană rănită este însuşi conducătorul singurului vehicul/autovehicul implicat in accident).