PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2020

Arhive: 201920182017, 20162015, 2014

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 20.01.2020 În privinţa infracţiunii de tăiere ilegală de arbori prevăzute de art. 107 alin. 1 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, având ca obiect pomi de Crăciun, la calculul prejudiciului, conform art. 5 alin. 1, raportat la art. 2 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, se are în vedere volumul efectiv al materialului lemnos tăiat/sustras? Dosar nr.3127/1/2019
Decizia nr.5 din 13.02.2020
2. 29.01.2020 În interpretarea dispoziţiilor art. 281 alin. 3 din Codul de procedură penală, conform cărora încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. 1 lit. a-d şi f poate fi invocată în orice stare a procesului, după schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată de instanţa sesizată cu rechizitoriu, într-o infracţiune care atrage competenţa unei instanţe superioare şi/sau asistenţa juridică obligatorie, cercetarea cauzei se reia din faza urmăririi penale de către organele de urmărire penală competente conform noii încadrări sau din faza camerei preliminare de judecătorul de cameră preliminară competent conform noii încadrări sau din faza de judecată de instanţa competentă conform noii încadrări?  
3. 29.01.2020 Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.44 alin.2 Cod penal, în cazul săvârşirii mai multor fapte concurente, în stare de pluralitate intermediară, în sensul de a se stabili:dacă se aplică doar regulile concursului de infracţiuni ( primul termen al pluralităţii intermediare fiind tratat ca un termen al concursului de infracţiuni, contopindu-se nedistinct toate pedepsele aplicate conform art.39 C.p.), dacă se dă mai întâi eficienţă sancţionării concursului de infracţiuni şi apoi sancţionării pluralităţii intermediare (aceasta presupune contopirea pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente şi apoi contopirea pedepsei rezultante cu pedeapsa anterioară, conform dispoziţiilor de la pluralitatea intermediară), sau dacă se dă mai întâi eficienţă sancţionării pluralităţii intermediare şi apoi sancţionării concursului de infracţiuni (aceasta presupune contopirea pedepsei anterioare cu fiecare dintre pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente, iar apoi pedepsele rezultante parţiale să fie contopite între ele, conform dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni).  
4. 31.01.2020 În interpretarea art. 20 alin. 1 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Cabinetul Individual de Psihologie înregistrat în temeiul dispozițiilor art. 13-15 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, constituie asociație, fundație sau societate comercială dintre cele prevăzute de art. 21 din Legea nr. 253/2013? Dosar nr.3030/1/2019
Decizia nr.6 din 17.02.2020
5. 07.02.2020 Veniturile la fondul de mediu constând în contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică, regliementată de art.9 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.196/2005, constituie obligaţie fiscală în sensul art.2 alin.1 lit.e din Legea nr.241/2005, şi, pe cale de consecinţă, poate face obiectul infracţiunii de evaziune fiscală în forma prevăzută de art.9 din Legea nr.241/2005?  
6. 07.02.2020 Dacă în condiţiile art. 335 alin. 3 Cod penal, acţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care ştia că se află sub influenţa alcoolului, trebuie să vizeze o persoană care să aibă o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge sau este suficient ca aceasta să aibă o îmbibaţie alcoolică indiferent de gradul de alcoolemie?  
7. 17.02.2020 Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.105 alin.1 C.pen. sintagma „Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării” vizează strict situaţia faptelor săvârşite anterior liberării condiţionate şi descoperite după acordarea liberării condiţionate, respectiv pe parcursul termenului de supraveghere sau vizează şi situaţia faptelor săvârşite şi descoperite anterior liberării condiţionate.