PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2018

Arhive: 2017, 20162015, 2014

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 10.01.2018 - Dacă pentru a fi întrunite elementele constitutive ale  infracţiunii de părăsire a locului accidentului  prev. de art. 338 alin 1 Cod penal cu trimitere la dispoziţiile art. 75 alin 1 lit. b din OUG 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice,  este necesar ca victima accidentului să prezinte leziuni consemnate într-un act medical, cuantificabile (rănirea) într-un număr de zile de îngrijiri medicale sau nu, în orice situaţie, dacă este necesară existenţa unui certificat medico-legal.
- Ce se înţelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 alin. 1 lit. b din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, din punct de vedere juridic, având în vedere că Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte rana ca fiind o „ruptură internă sau exterioară a ţesutului unei fiinţe vii, sub acţiunea unui agent distrugător, leziune, plagă.
Decizia nr. 5/28.02.2018
Admis
2. 10.01.2018 1).Dacă judecătorul de cameră preliminară poate verifica legalitatea încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus prelungirea măsurii de supraveghere tehnică;
2).Dacă prelungirea supravegherii tehnice poate fi dispusă după expirarea mandatului de supraveghere tehnică emis iniţial.

Decizia nr. 2/08.02.2018
Respins

3. 11.01.2018 Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 297 Cod penal, respectiv art. 246 Cod penal de la 1969, în sensul de a lămuri dacă este îndeplinită condiția tipicității infracțiunii de abuz în serviciu sau a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curții Constituționale nr. 405/15.06.2016.

Decizia nr. 1/08.02.2018
Respins

4. 21.03.2018 În interpretarea dispoziţiilor art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancţionator de la art. 104 alin. 2 coroborat cu art. 43 alin. 1 Cod penal, trebuie recalculată, începând cu data de 24.07.2012, „perioada executată efectiv” din pedeapsa din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat anterior intrării în vigoare a Legii nr.169/2017 (prin considerarea ca executate, suplimentar, a 6 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, cu efectul micşorării restului rămas neexecutat din pedeapsa anterioară)? Decizia nr. 7/26.04.2018
Admis
5. 21.03.2018 Dacă infracţiunea prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000 este o infracţiune economică de natură a-i fi aplicabile dispoziţiile art. 74 ind.1 din Codul penal 1968? Decizia nr. 6/26.04.2018
Respins
6. 17.04.2018 Dacă pentru întrunirea tipicităţii infracţiunii prevăzute de art. 196 alin.1 Cod penal, privind vătămarea corporală din culpă, sintagma din teza I a acestui text incriminator, respectiv „(…)sub influenţa băuturilor alcoolice(…)”, trebuie interpretată ca referindu-se la un anumit grad de îmbibaţie  de alcool pur în sânge, eventual cel indicat de legiuitor la art. 336 alin.1 Cod penal, sau, indiferent de gradul de îmbibaţie alcoolică în sânge, este atrasă răspunderea penală a oricărei persoane care săvârşeşte o vătămare corporală din culpă sub această modalitate normativă, dacă a consumat alcool depistabil prin mijloace tehnice sau medico-legale prevăzute de legislaţie.  
7. 21.05.2018 Dacă în aplicarea dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură penală inculpatul minor faţă de care s-a luat o măsură educativă prev. de art.115 din Codul penal, poate fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.