PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2019

Arhive: 2018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 22.01.2019 „În  interpretarea  aplicarea dispozițiilor art. 3 lit. a), b), e),  f) şi art. 8 din Ordonanţa  Guvernului nr. 85/2004  privind protecția  consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată, raportat la art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului sau, după caz, art. 52 alin (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, art. 632 alin. (2) și art. 272 Cod procedură civilă ori, după caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanță ce nu cuprinde semnătura olografă sau, după caz, semnătura electronică extinsă a debitorului poate constitui titlu executoriu?”  
2. 01.02.2019 „Admisibilitatea căii de atac a recursului împotriva hotărârilor prin care au fost soluţionate cereri de revizuire întemeiate pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă”  
3. 07.03.2019 „Interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul dacă acestea constituie sau nu un impediment legal la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale”  
4. 11.03.2019 „Admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare, raportat la dispoziţiile art. 11 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 şi art. 11 alin.5 din Anexa 1 a  Ordinului nr. 8/2014 al ministrului finanţelor publice”  
5. 11.03.2019 „Admisibilitatea contestării cuantumului despăgubirilor estimate de expropriator în etapa administrativă, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 şi stabilirea pe cale judecătorească a despăgubirilor definitive cuvenite expropriatului, după emiterea deciziei de expropriere şi consemnarea sumelor aferente despăgubirilor, conform art. 9 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 255/2010, dar înainte de emiterea hotărârii prevăzute de art. 20 din aceeaşi lege, cu consecinţa obligării expropriatorului la plata efectivă a acestora, în cuantumul stabilit de instanţă, în urma evaluărilor efectuate”