MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Participare PG al PÎCCJ la Conferința Internațională Patrimonium V - Alba Iulia

                                                                                                           25 mai 2018

           

                                                                                               

COMUNICAT

 

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este abilitat să comunice următoarele:

 În perioada 23 – 25 mai 2018, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazăr, participă la Alba Iulia la Conferinţa Internaţională Patrimonium V cu tema „Combaterea criminalităţii împotriva patrimoniului cultural – de la legislaţie la practică”, organizată sub egida Centenarului Marii Uniri, de Societatea română de criminologie, criminalistică şi știinţe penitenciare, în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Secţia română a Asociaţiei Internaţionale de Poliţie.

Manifestarea are ca parteneri Universitatea ”Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București și  Universitatea „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia.

La eveniment participă și o delegaţie de procurori moldoveni, condusă de domnul Igor Popa, adjunct al procurorului general al Procuraturii Generale a Republicii Moldova, precum și experți criminaliști de peste Prut, domnul procuror Voldimir Hulkevici din Ucraina, reprezentanți ai mediului academic din Polonia specialiști în domeniu, respectiv profesorul  Tadeusz Widła, de la Universitatea Sileziei din Katowice, și profesorul  Maciej Trzcinski, de la Universitatea Wroclaw, procurori, polițiști români, reprezentanți ai Uniunii Naționale a Barourilor din Romania.

Lucrările conferinţei au fost deschise de domnul procuror general Augustin Lazăr cu o prezentare  având ca temă aspecte privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală în investigarea cauzelor având ca obiect infracțiuni comise la regimul protejării bunurilor aparținând patrimoniului cultural și recuperarea artefactelor.

În cadrul conferinței au fost abordate teme referitoare la criminalitatea transfrontalieră şi traficul cu bunuri de patrimoniu, cercetarea locului faptei în cazurile de furturi ale unor artefacte, profilul psiho-criminalistic al braconierului și al traficantului de bunuri culturale, rolul expertizelor criminalistice în prevenirea restituirii ilegale a unor imobile de patrimoniu.

De asemenea, a fost prezentată lucrarea de specialitate ”Protecția juridică a patrimoniului cultural și natural”, volum recent apărut la Editura Academiei Române și Editura Universul Juridic, dedicat Centenarului Marii Uniri și Anului european al patrimoniului cultural. Coordonată de domnul Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice ”Acad, Andrei Rădulescu” al Academiei Române, domnul Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și domnul Ovidiu Predescu, consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, lucrarea prezintă cadrul de reglementare și jurisprudența în materie a instanțelor judecătorești din România.