MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
   
CARIERE stema_rotunda_mica.png

 

Ordin nr. 279 şi Regulamentul privind recrutarea, promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

Hotărârea CSM 320/27.04.2006
Hotărârea CSM 817/04.09.2009

 

Posturi vacante în Ministerul Public
• Anunț privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de specialist la Serviciul tehnic din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
   - Rezultat selecție dosare
  - Rezultat proba suplimentară
• Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier, grad profesional superior la Serviciul de organizare și resurse umane din cadrul Secției de resurse umane și documentare
  - Rezultat selecție dosare
  - Rezultate proba scrisă
  - Rezultat interviu
  - Rezultat final
• Anunț privind organizarea concursului în vederea ocupării a 5 funcţii publice de execuție vacante de specialist în domeniul perchezițiilor informatice
   - Rezultate selecție dosare
  - Rezultate proba suplimentară
  - Rezultat contestaţie
  - Rezultate proba scrisă
  - Rezultate interviu
  - Rezultat contestaţie de la proba interviu
  - Rezultate finale
• Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier-arhivar
  - Listă candidaţi după verificarea condiţiilor de înscriere
  - Rezultate proba practică
  - Rezultate finale
  - Rezultate finale în urma contestațiilor
  - Rezultate finale după soluționarea contestațiilor
• Anunț privind organizarea examenului de promovarea a personalului civil contractual debutant în treapta profesională imediat superioară
  - Rezultate proba scrisă
• Anunţ concurs manager economic la PT Satu Mare şi PT Constanţa
  - Rezultat selecție doasare
  - Rezultate proba scrisă
  - Rezultatul soluţionării contestaţiei
• Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor ”fochist-instalator” la Biroul administrativ şi întreţinere-deservire al Serviciului administrativ, întreţinere–deservire și transport din cadrul epartamentului economico-financiar şi administrativ
  - Tabel rezultate selecție dosar muncitor fochist
  - Tabel rezultatate proba scrisă
  - Tabel rezultate proba practică muncitor fochist
  - Tabel rezultate interviu
  - Tabel rezultate finale 
• Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Biroul administrativ şi întreţinere-deservire al Serviciului administrativ, întreţinere–deservire și transport din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ
  - Tabel rezultate selectie dosare ingrijitor
  - Tabel rezultate proba practică îngrijitor
  - Tabel rezultate interviu ingrijitor
  - Tabel rezultate finale ingrijitor
• Anunţ organizare concurs specialişti în domeniul percheziţiilor informatice 
   - Ordinul nr.212/2018 pentru aprobarea procedurii privind organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare 
  - Rezultat selecție dosare
  - Rezultatul probei suplimentare
• Anunț privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea prin detașarea posturilor vacante  de ofițeri de poliție judiciară la Serviciul tehnic din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
• Anunţ concurs specialist IT - personal auxiliar de specialitate la Secţia Parchetelor Militare din cadrul PICCJ
  - Tematică şi bibliografie
  - Cerere de înscriere
  - HOTĂRÂRE   Nr. 184 din 29 martie 2007
  - Lista candidaţilor înscrişi care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs
  - Tabel rezultate concurs specialist IT
• Anunț privind selecția candidaților desemnați în numele României pentru funcția de procuror european

 

Posturi vacante în străinătate
•  Anunţ cu privire la deschiderea procedurii de ocupare a unui post de Senior International Legal Expert în cadrul High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina

 

Anunţuri
• Anunț privind declanșarea procedurii de selecție pentru recrutarea unui formator colaborator în domeniul "Etică și organizare judiciară"în cadrul formării inițiale
• Anunţ privind organizarea unei proceduri de detașare/transfer la cerere pentru ocuparea unui post de personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor în cadrul Direcției Naționale de Probațiune
• Anunț privind declanşarea procedurii de concurs în vederea ocupării a 15 de posturi vacante de inspectori judiciari din care 6 posturi la Direcţia de inspecţie pentru judecători şi 9 posturi la Direcţia de inspecţie pentru procurori - Sesiunea 23 ianuarie - 21 mai 2020
• Anunţ cu privire la declanşarea unor proceduri de selecţie pentru ocuparea a două posturi de personal de instruire propriu în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri
• Anunț pentru selectia unui expert în domeniul Jurisprudenţa CJUE în materia drepturilor fundamentale, aspecte penale, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021
• Anunț privind relansarea procedurii de selecție pentru recrutarea unui formator cu normă întreagă în domeniul ,,Dreptul familiei"
• Anunț cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unor posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea profesională contiunuă
• Anunț de selecție a 4 experți specializați în domeniul jurisprudenței Curții de justiție a Uniunii Europene în materia drepturilor fundamentale
  - Anunț prelungire termen de depunere a candidaturilor
• Anunț de participare la licitație publică pentru închiriere spațiu (acest anunț a fost postat și pe pagina de achizitii)
• Anunț cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de personal de instruire propriu în cadrul Școlii Naționale de Grefieri
• Anunț cu privire la selecția a 13 coordonatori în cadrul instanțelor
• Anunț cu privire la selecția a 10 coordonatori de practică în cadrul parchetelor
• Anunț cu privire la selecția unui formator cu normă întreagă la disciplina "Etică și organizare judiciară"
• Anunț concurs de promovare pe loc în funcții de executie a procurorilor (rectificat)
• Anunț referitor la rectificarea tematicii
  - Bibliografie Drept Penal
  - Bibliografie Drept Procesual Penal
  - Bibliografie Jurisprudenta CEDO
  - Bibliografie Jurisprudenta CJUE
  - Calendar detaliat al concursului
  - Cerere tip de înscriere
  - Hotărârea nr.681 din 23 iulie 2019
  - Tematică Drept Penal
  - Tematică Drept Procesual Penal
  - Tematică Jurisprudența CEDO
  - Tematică Jurisprudența CJUE
- Anunţuri postate pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii privind Proiectul predefinit "Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar" finanţat prin Programul "Justiţie" în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021 - termen depunere cadidaturi 09.09.2019 
- Anunț concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ce se va desfăşura în perioada iunie - noiembrie 2019
  - Calendarul estimativ al concursului
  - Cerere de înscriere
- Anunț INM pentru selecția unui formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul Uniunii Europene - data limită 05.08.2019
- Anunț INM pentru selecția unui formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul familiei - data limită 05.08.2019
- Termeni de referinţă pentru selectarea a doi experţi în proiectul "Combaterea criminalității și corupției", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 
- Anunț pentru selecția unui expert specializat în domeniul cooperării judiciare internaționale în cadrul proiectului SNOW WHITE
- Anunț privind concursul pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor în parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii.
  - Funcțiile de conducere
  - Tematica și bibliografia
  - Calendarul concursului 
  - Cererea de înscriere
  - Regulament
  - Tabel cu rezultatul verificarilor
  - Completare tabel cu rezultatul verificărilor
  - Completare tabel cu rezultatul verificărilor
  - Tabel final privind rezultatul verificarii indeplinirii de catre candidații procurori inscrisi, a cond legale de participare la concurs
IACA - Organizare programe de masterat în anticorupție pentru perioada 2018-2020