MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
   
CARIERE stema_rotunda_mica.png

 

Ordin nr. 279 şi Regulamentul privind recrutarea, promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

Hotărârea CSM 320/27.04.2006
Hotărârea CSM 817/04.09.2009

 

Posturi vacante în Ministerul Public
• Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor - electrician de întreţinere (studii medii) la Biroul administrativ și întreținere – deservire al Serviciului administrativ, întreținere - deservire și transport din cadrul Departmentului economico - financiar și administrativ din cadrul PICCJ
•  Anunţ concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Unitatea de management al proiectelor  din cadrul PICCJ
• Personal conex personalului auxiliar de specialitate - șofer
• Anunț pentru ocuparea postului vacant de șef al Biroului juridic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
• Anunţă concurs pentru ocuparea a 17 funcţii publice de execuție vacante de specialist în domeniul perchezițiilor informatice -actualizat
  - Ordin nr.212/2018 pentru aprobarea procedurii privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare la concursul organizat pentru ocuparea a 17 posturi vacante de specialist în domeniul perchezițiilor informatice din cadrul PICCJ și parchetele de pe lângă curțile de apel + Anexă 
  - Rezultate selecție dosare
  - Rezultatul soluționării contestațiilor
  - Rezultatul probei suplimentare
  - Rezultate proba scrisă
  - Rezultat soluționare contestație proba scrisă
  - Rezultate interviu
  - Rezultate finale

 

Posturi vacante în străinătate

 

Anunţuri
• Anunț concurs sau examen pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor în curțile de apel, tribunale, judecătorii, precum și în parchetele de pe lângă acestea
  • Calendarul detaliat al concursului
  • Cerere tip de inscriere procuror
  • Funcții de conducere de proc general, proc general adjunct, prim proc și prim proc adjunct  la PCA, PT si PJ scoase la concurs
  • Regulament de organizare și desfasurare a concursului
  • Tematica și bibliografia de concurs
• Anunț selecție pentru ocuparea unui post de personal de instruire propiu în cadrul Departamentului de formare a formatorilor
IACA - Organizare programe de masterat în anticorupție pentru perioada 2018-2020
• Anunț privind concursul de promovare efectivă și pe loc a judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție - termen depunere cereri de înscriere 01.08.2018
   - Tematica și bibliografia pentru concursul de promovare în funcții de execuție a procurorilor
   - Calendarul estimativ al concursului
   - Cererea tip de înscriere la concurs pentru promovarea pe loc
   - Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/21 septembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 825/6 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  - Tabel privind candidații procurori participanți la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție din data de 16.09.2018
  - Completare tabel privind candidații procurori participanți la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție din data de 16.09.2018
  - Tabel final cu rezultatul verificării îndepliniriide către candidații procurori a condițiilor legale de participare la concursul de promovare pe loc, în funcții de execuție, din data de 16.09.2018
  - Rezultate obținute de candidații procurori la probele scrise tip grilă din cadrul concursului de promovare pe loc
  - Rezultate finale obținute de candidații procurori în urma solutțonării contestațiilor la concursul de promovare pe loc
  - Tabel cu candidații procurori admiși la concursul de promovare pe loc