MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
   

europass.gif

 

 

Curriculum Vitae
Europass

 

INFORMAŢII PERSONALE  
  Nume/Prenume   RADU RĂZVAN HORAȚIU
  Adresă   B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, România
  Telefon    -
Fax    - 
E-mail   -
Naţionalitate  Română 
  Data naşterii    
  Statut civil    
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
 • Perioada   DE LA 12 IUNIE 2019 - prezent
  Funcţia sau postul ocupat   Delegat de Consiliul Superior al Magistraturii în funcția de Adjunct al Procurorului General
Numele şi adresa angajatorului   Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, www.mpublic.ro
• Perioada  1 IULIE 2018 - 11 IUNIE 2019
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror (din 2009 cu grad corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)
 Activităţi şi responsabilităţi principale  • Reprezentarea Ministerului Public la şedinţele de judecată de la Curtea Constituţională şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Judiciară, Biroul Reprezentare, Bucureşti, Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, www.mpublic.ro
• Perioada  1 MARTIE 2011 - 16 MAI 2018
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror detașat în funcția de Subsecretar de Stat - Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie şi Tribunalul Uniunii Europene
 Activităţi şi responsabilităţi principale  • Reprezentarea Guvernului României în procedurile desfăşurate în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene şi a Curţii Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
• Reprezentarea Guvernului României în procedurile de infringement derulate în faţa Comisiei Europene
• Avizarea actelor normative care transpun legislaţia Uniunii Europene
  Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe (în perioada 1 martie 2011-22 decembrie 2012, Departamentul pentru Afaceri Europene şi, ulterior, Ministerul Afacerilor Europene), Bd.Aviatori, nr. 50 A, Sector 1, Bucureşti, www.mae.ro
• Perioada  1 AUGUST 2007 - 28 FEBRUARIE 2011
 Funcţia sau postul ocupat  Procuror detașat în funcția de Subsecretar de Stat - Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Activităţi şi responsabilităţi principale  • Reprezentarea Guvernului României în procedurile desfăşurate în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
• Reprezentarea Guvernului României în procedurile desfăşurate în faţa Consiliului de Miniştri al Consiliului Europei
Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 31, Sector 1, Bucureşti, www.mae.ro
• Perioada  1 SEPTEMBRIE 2006 - 1 AUGUST 2007
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror detașat în funcția de Şef Serviciu Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
Activităţi şi responsabilităţi principale  • Centralizare şi întocmire documentaţie în vederea formulării poziţiilor Consiliului Superior al Magistraturii în relaţia cu instituţiile europene şi în relaţiile bilaterale
• Centralizare documente de progrese din sistemul judiciar în vederea întocmirii rapoartelor MCV
• Gestionare programe cu finanţare europeană ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri
Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Superior al Magistraturii, Calea Plevnei, nr. 141 B, Sector 6, Bucureşti, www.csm1909.ro
• Perioada  IULIE 2004 – AUGUST 2006
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale  • Efectuarea urmăririi penale proprii în cauze de corupţie, crimă organizată, infracţiuni de violenţă etc.
Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Strada Scaune, nr. 3-5, Sector 3, Bucureşti, www.mpublic.ro
• Perioada  APRILIE 2004 – IULIE 2004
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale  • Supravegherea cercetării penale efectuate de către organele de poliţie, participare la şedinţele de judecată, etc.
Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,Strada Scaune, nr. 3-5, Sector 3, Bucureşti, www.mpublic.ro
• Perioada  AUGUST 2003 – APRILIE 2004
   Funcţia sau postul ocupat  Procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale  • Supravegherea cercetării penale efectuate de către organele de poliţie, participare la şedinţele de judecată, etc
Numele şi adresa angajatorului  • Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman, Piaţa Roman-vodă, nr. 1, Roman, www.mpublic.ro
• Perioada  2001 - 2003
 Funcţia sau postul ocupat  Auditor de justiţie
Institutul Naţional al Magistraturii 
EXPERIENȚĂ DIDACTICĂ  
 • Perioada  DIN  2010
  Lector univ. asociat (din februarie 2016 titularizat)
Universitatea “Al. Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept, Bd.Carol, nr. 11, Iaşi, www.uaic.ro
• Titular cursuri „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului” şi “Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”
• Perioada  DIN  2010
  Lector 
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
• Titular Cursuri Dreptul European al Drepturilor Omului şi Dreptul Uniunii Europene
• Perioada  2013 - 2016
  Expert formare continuă
Institutul Naţional al Magistraturii 
• disciplinele "Convenţia Europeană a Drepturilor Omului" şi "Dreptul Uniunii Europene"
• Perioada  2007 - 2015
  Lector univ. Asociat
Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, Bd. Expoziţiei nr. 1 B, Sector 1, Bucureşti, www.rau.ro
• Titular curs „Drept Diplomatic şi Consular”
• Perioada  2007 - 2012
  Lector 
Institutul Diplomatic Român, Bd. Primăverii nr. 17, Sector 1, București, www.idr.ro
• Perioada  2007 - 2009
  Lector univ. Asociat
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 5, Bucureşti, www.unibuc.ro
• Titular curs „Protecţia Internaţională a Drepturilor Omului”
ALTE ACTIVITĂȚII  
• Perioada  DIN  2016
  Expert desemnat din partea României în cadrul Comitetului pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT), Consiliul Europei, Strasbourg
• Perioada  2019
  Profesor invitat în cadrul programului Erasmus + la Universitatea   Hassan II din Casablanca și Universitatea din Grenoble
• Perioada  DIN  DECEMBRIE 2018
  Președinte interimar al Societăţii Române de Drept European (SRDE)
• Perioada  2012 - 2018
  Membru de drept din partea României în Consiliul Administraţiei al Colegiului Europei
• Perioada  2007 - 2011
  • Membru din partea României al Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH), Consiliul Europei, Strasbourg
• Membru al Comisiei de Selectare a judecătorului din partea României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Tribunalul Uniunii Europene (2015,  2016)
• Membru al Colegiului de Redacţie al Revistei Universul Juridic (2016-2019)
• Expert al Consiliului Europei în domeniul CEDO, formare jurişti, Ministerul Justiţiei din Georgia (2007)
• Expert al Consiliului Europei în domeniul CEDO seminar formare magistraţi Polonia (2009)
• Expert formare Dreptul Uniunii Europene, European Institute for Public Administration (EIPA), Luxemburg, 2013
• Participant la mai multe stagii şi programe de formare profesională: Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului de la Strasbourg (2004), Parchetul Tribunalului de Mare Instanţă din Paris (2005), Academia de Drept Internaţional de la Haga (2006), European Center for Security Studies “George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen (2008 şi 2013), Defence Academy of the United Kingdom (2008)
• Participant în calitate de formator/expert în domeniul CEDO sau al dreptului UE la seminarii sau conferinţe de formare organizate de Parchetul de pe lângă ICCJ , Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, DNA, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Cluj, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bucureşti, INM, CSM, etc. (2007-2018)
• Guest Speaker la numeroase conferinţe şi şcoli de vară în materia drepturilor omului (Varşovia, 2009-2011, Chişinau, Iaşi, Bucureşti etc.)
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 • Perioada  2013 
    Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Doctor în Drept penal, titlul tezei „Participaţia în dreptul penal”
 • Perioada  2005 - 2006
  Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, Master în Relaţii Internaţionale
  • Perioada  2004 - 2005
   Ministerul Afacerilor Externe, Academia Diplomatică Studii postuniversitare
 • Perioada  2004 - 2005
   Academia de Studii Economice, Bucureşti, Studii postuniversitare, Managementul Resurselor Umane
 • Perioada  FEBRUARIE – MAI 2000
   Universitatea Sophia Antipolis, Facultatea de Drept, Nisa, Franţa Bursier al programului Erasmus Socrates
 • Perioada  1997 - 2001
   Universitatea „Al. I. Cuza”  Iaşi, Facultatea de Drept, Licenţă în Drept
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE  
  Limba(i) maternă(e) Română

Autoevaluare
Nivel European*

 

Franceză

Engleză

Spaniolă 

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs Oral Exprimare scrisă
  C2   C2   C2   C1   C1
  C2   C2   C2   C1   C1
  A2   B2   A2   A2   A2
(*)Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ • bună cunoaştere a procesului decizional la nivel european şi a procedurilor de competenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Tribunalului Uniunii Europene
• bună cunoaştere a procesului decizional la nivelul Consiliului Europei 
• bună cunoaştere a sistemului judiciar românesc
• bună cunoaştere a sistemului instanţelor internaţionale
• bună cunoaştere a standardului drepturilor omului la nivel internaţional şi european
• abilitate de lucru în echipă şi în medii multiculturale
INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
• PUBLICAȚII  Autor și coautor al unor monografii, cursuri și studii juridice publicate la edituri din România sau din străinătate
• CONFERINȚE
SEMINARII 
Participant în calitate de vorbitor sau moderator la numeroase conferinţe şi seminarii interne şi internaţionale pe teme de Drept European, Drept European al Drepturilor Omului, Drept Penal
• AFILIERI  Membru al Societas Iuris Publici Europaei (SIPE)