MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

CONFLICTUL DE INTERESE - O ANALIZĂ COMPARATIVĂ​

 

Studiul face parte din monografia "Conflictul de interese. Teorie și jurisprudență. Studii de drept comparat", autor Augustin Lazăr, publicată la Editura Universul Juridic, București, 2016, p. 13-50.

 

Infracțiunea de conflict de interese a fost introdusă în Titlul VI („Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege”), Capitolul I („Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul”) din Partea specială a Codului penal român din 1969 (în continuare, C. pen. 1969), în vederea alinierii legislației penale române la standardele europene privind protejarea integrității funcționarilor publici, a mediului concurențial, calității serviciilor, prevenirea conflictelor de interese, garantarea independenței și imparțialității prestatorilor de servicii adiționale. De asemenea, statele membre s-au obligat să ia măsuri adecvate pentru a preveni, identifica și remedia infracțiunile apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție, asigurându-se astfel un tratament egal pentru toți operatorii economici.

Astfel, România și-a completat cadrul normativ general de ocrotire a relațiilor de serviciu ca valoare socială, prin incriminarea în art. 2531 C. pen. 1969 a faptei funcționarului public de a se afla în conflict de interese. După intrarea în vigoare a noului Cod penal, la 1 februarie 2014, infracțiunea de conflict de interese este incriminată în art. 301 C. pen. din Capitolul II („Infracțiuni de serviciu”).

În doctrina recentă, se reține că incriminarea conflictului de interese este un răspuns la „semnalele tot mai dese din partea societății civile, dar și a organismelor și instituțiilor internaționale cu privire la impactul pe care faptele comise cu încălcarea normelor deontologice cu acest specific îl produc. Reglementări care privesc conflictul de interese se găsesc și în legislația altor state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Franța, Lituania, Polonia, Spania și Ungaria). Și în legislația română au existat, anterior momentului 2006 […], norme cu privire la conflictul de interese, însă acestea dovedeau existența unor confuzii între incompatibilități și conflictul de interes

Studiul integral