PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice

ACHIZIŢII

 

NOU - Achiziția de servicii sociale și specifice pentru 2 experți ce vor fi moderatori în seminariile ce se vor desfășura în perioadele: 7-9 oct.2020 și 14-16 oct. 2020  în cadrul proiectului MFN
NOU - Contractori implicați în implementarea contractului de finanțare pentru proiectul „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – SIPOCA 54
NOU - Contractori implicați în implementarea  proiectului “Combaterea criminalității și a corupției”
  - Anunț igienizare camera 205
  - Anunț ,,servicii sociale și alte servicii specifice pentru 2 experți care vor modera un atelier de lucru desfășurat on-line în perioada 23-25 septembrie 2020 în cadrul Activității 3.2,, a proiectului ,,Combaterea Criminalității și Corupției,, finanțat prin programul Justiție al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;
  - Contractori implicați în implementarea contractului de finanțare pentru proiectul „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – SIPOCA 53
  -  Anunțului de participare tip: Anexa 2 nr. ADV 1165955 din data 28.08.2020 privind derularea metodei A ”Achiziție de servicii sociale și alte servicii specifice realizată on-line prin anunț de publicitate  în SICAP, urmată de postare oferte operatori economici în cataloagele electronice SICAP”
Invitație de participare achiziție  servicii sociale și alte servicii specifice , prevăzute în Anexa nr.2 din Legea nr.98/2016
Formularul de ofertă
  - Procedură operațională “Achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice la nivelul Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție” 
  - Invitație de participare pentru achiziția de servicii de formare profesională specializată realizate on-line și documentația de atribuire aferentă acesteia în cadrul proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – cod Sipoca 54
  Anunț de participare simplificat privind achiziția unui Autolaborator criminalistic complet dotat
  Termeni de referinţă pentru selectarea a doi experţi care să modereze o serie de 5 ateliere de lucru în domeniul combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani
   
  - Anunțul  nr. SCN1071904/21.07.2020 cu privire la publicarea în SEAP a procedurii simplificate împărțită pe 2 loturi pentru achiziția de tehnică de calcul și perforator profesional pentru SUPC în cadrul proiectului  ,,Combaterea Criminalității și a Corupției,, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian.
  - Anunțul de participare simplificat nr. SCN1063299/19.02.2020 în cadrul derulării procedurii simplificate de achiziţie în vederea atribuirii contractului de furnizare produse promoţionale şi de vizibilitate, pentru asigurarea informării, publicităţii şi comunicării în cadrul seminariilor ce se vor derula prin proiectul "Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei", finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
   
  Servicii de asigurare RCA 2020:
  • Caiet de sarcini
  • Cărţile de identitate a celor 25 de autovehicule 
  • Draft Contract RCA 2020
  • Formular 1 şi 2
  • Invitaţie de participare RCA 2020
  • Tabel Anexa 1

 

► Model referat de necesitate anual, analiză și includere în PAAP + anexă

► Model referat de necesitate execuție achiziție directă produse de natură IT

► Model referat de necesitate execuție achiziție directă produse diferite de natură IT

Arhive:

2019 • Anunț de participare la licitație publică pentru închiriere spațiu
  • invitație de participare achiziție + specificații tehnice laptop + Office 2019  - NU MAI SUNT DE ACTUALITATE
  • Invitație de participare achiziție + specificaţii tehnice software pentru înregistrare audio  - NU MAI SUNT DE ACTUALITATE
  • Invitație de participare achiziție + specificaţii tehnice perforator profesional  - NU MAI SUNT DE ACTUALITATE
  • Invitație de participare achiziție + specificaţii tehnice sistem Desktop + OFFICE 2019  - NU MAI SUNT DE ACTUALITATE
  • Invitație de participare achiziție + specificaţii tehnice monitor LED  - NU MAI SUNT DE ACTUALITATE
  • Invitație de participare achiziție echipament UTM - NU MAI SUNT DE ACTUALITATE
  • Invitație de participare achiziție Scanner 3D  - NU MAI SUNT DE ACTUALITATE
  • Invitație de participare achiziție Laptop
  - Specificații tehnice
  • Invitație de participare achiziție aparat foto DSLR
  - Specificații tehnice
  • Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019
  • Anexa achizițiilor directe pentru anunl 2019
2018 • Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2018
  • Anexa achizițiilor directe pentru anunl 2018
2017 • Programul anual al achizițiilor 2017 - PICCJ
  • Anexa achizițiilor directe pentru anul 2017
2016 • Programul anual al achizițiilor 2016 - PICCJ - 30.12.2016
  • Anexa achizițiilor directe pentru anul 2016 - PICCJ - 30.12.2016
  • Program anual achiziții publice - PICCJ - 12.01.2016
2015  • Anunţ de participare la licitaţie publică pentru închiriere spaţiu.
   • Anunţul de participare nr.162659, publicat în SEAP în data de 09.09.2015, privind procedura de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de autoturisme necesare înnoirii parcului auto al Ministerului Public.
   • Anunţul de participare la procedura de achiziţie publică de experţi - proiect JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6412. 
   • Anunţul de participare nr.157561, publicat în SEAP în data de 04.03.2015, privind achiziţia de combustibil - benzină fără plumb şi motorină, pentru atribuirea unui acord cadru.
   • Program anual achiziţii publice - PICCJ - 06.01.2015
   • Program anual achiziţii publice - PICCJ - 18.12.2015
2014  • Program anual achiziţii publice - PICCJ
2013  • Program anual achiziţii publice - PICCJ
   • Liste de investiţii
2012  • Program anual achiziţii publice - PICCJ
   • Liste de investiţii
2011  • Program anual achiziţii publice - PICCJ
   • Liste de investiţii
   • Notă O.U.G. 34/2006