PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice

RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

2012

 

1. Numărul total de solicitări 929
2. Numărul solicitărilor defalcat în raport cu obiectul cererii:  
   - Solicitări referitaore la stadiul anchetelor penale 536
   - Solicitări referitoare la bugetul instituţiei 8
   - Solicitări referitoare la datele de bilanţ 64
   - Alte solicitări 321
3. Numărul solicitărilor defalcat pe distinatarul solicitării  
   - Mass-media 719
   - Persoane fizice 176
   - Persoane juridice 34