PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice

RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

2016

 

1. Numărul total de solicitări 571
2. Numărul solicitărilor defalcat în raport cu obiectul cererii:  
   - Solicitări referitaore la stadiul anchetelor penale 74
   - Solicitări referitoare la bugetul instituţiei 0
   - Solicitări referitoare la datele de bilanţ 0
   - Alte solicitări 497
3. Numărul solicitărilor defalcat pe distinatarul solicitării  
   - Mass-media 428
   - Persoane fizice 79
   - Persoane juridice 64