PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice

RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

2017

 

1. Numărul total de solicitări 609
2. Numărul solicitărilor defalcat în raport cu obiectul cererii:  
   - Solicitări referitaore la stadiul anchetelor penale 103
   - Solicitări referitoare la bugetul instituţiei 2
   - Solicitări referitoare la datele de bilanţ 1
   - Alte solicitări 503
3. Numărul solicitărilor defalcat pe distinatarul solicitării  
   - Mass-media 478
   - Persoane fizice 88
   - Persoane juridice 43