MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Participare PG al PÎCCJ - Conferința anuală și Reuniunea generală a AIP

                                                                          17  septembrie 2018

                                                                                                                       

 

           

 

COMUNICAT

 

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa publicului următoarele:

 

În perioada  9 - 13 septembrie 2018 au avut loc la Johannesburg – Africa de Sud cea de-a 23 - a Conferință anuală și Reuniunea Generală a Asociației Internaționale a Procurorilor – AIP, evenimente a căror desfășurare a fost stabilită încă de la începutul lunii februarie 2018.

Conferința a debutat cu atribuirea medaliei de onoare a Asociației Internaționale a Procurorilor, procurorului Benjamin Berell Ferencz, născut în România în 13 iulie 1919, unul dintre acuzatorii Tribunalului  de la Nürnberg.

Manifestările au avut ca temă centrală „Independenţa procurorilor – piatră de temelie a justiţiei în societate”, fiind abordate, printre altele, aspecte privind idealul de independență a procurorilor și consecințele practice, asigurarea independenței procurorilor față de interferențele politicului și menținerea încrederii publice.

În sesiunea plenară au avut loc discuții referitoare la organizarea internă a birourilor de procuratură - între responsabilitate și autonomie individuală, structurile ierarhice și regulamentele interne, codurile de conduită, regulile disciplinare, managementul carierei, mecanismele de evaluare, de pregătire și dezvoltare profesională.

Delegația Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost condusă de domnul Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reuniunea Generală s-a bucurat de participarea președintelui și directorilor executivi ai AIP, precum şi a unor procurori generali, procurori generali adjuncți și directori ai serviciilor de procuratură din 86 de state.

Sub egida AIP, la data de 9 septembrie 2018 a avut loc întâlnirea Asociației Internaționale a Procurorilor Francofoni, ale cărei lucrări au fost deschise de domnul procuror general Augustin Lazăr cu o prezentare având ca teme principale ,,cooperarea judiciară internațională în materie penală în investigarea cauzelor având ca obiect infracțiuni comise la regimul protejării bunurilor aparținând patrimoniului cultural, respectiv, ,,recuperarea artefactelor”. Această prezentare s-a înscris între activitățile privind marcarea Anului european al patrimoniului cultural (adoptat prin Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017).

La data de 10 septembrie 2018 delegația României a participat la sesiunea grupului special de interes al procurorilor generali și al directorilor serviciilor de procuratură, având ca temă ,,Răspunderea procurorilor și impactul asupra independenței unde, domnul procuror general a avut o intervenție și de asemenea la lucrările Secțiunii I, rezervată parchetelor militare, unde a fost prezentat modul de organizare și funcționare a parchetelor militare în România precum și o expunere privind ,,Independența procurorilor militari în sistemul de drept intern – aplicarea legii române la o faptă comisă de un militar român într-un teatru de operațiuni”.

Totodată, în ziua de 11 septembrie 2018 domnul procuror general  Augustin Lazăr  a susţinut o prezentare cu tema „Independenţa procurorilor şi statul de drept – controlul și supravegherea exercitată de procuror în cursul urmăririi penale”, în cadrul secţiunii „Standarde profesionale pentru procurori în timpul investigaţiilor”.

Din discuțiile purtate a reieșit importanța existenței posibilității procurorilor de a acuza fără nicio piedică oficialii publici pentru infracțiuni comise de aceștia, în mod particular pentru corupție, abuz de putere, violări grave ale drepturilor omului și alte crime recunoscute de dreptul internațional. În această direcție statele trebuie să se asigure că procurorii sunt apți să își îndeplinească atribuțiile fără intimidări, imixtiuni, hărțuire, interferență nepotrivită sau expunere nejustificată la răspundere civilă, penală sau de altă natură.

În cadrul lucrărilor desfășurate s-a decis ca, în prima parte a anului 2019, Ministerul Public din România, în colaborare cu Asociația Internațională a Procurorilor Francofoni (A.I.P.P.F.) și Organizația Internațională a Francofoniei (O.I.F.), să organizeze la București o conferință regională care va avea ca teme protecția patrimoniului cultural și independența procurorilor.