MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

,

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC stema_rotunda_mica.png
 
Cadru normativ pentru solicitarea informaţiilor de interes public 
  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare  
  Norme metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (H.G. nr. 123/2002)  
  Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002  
  Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 a reutilizării informaţiilor din instituţiile publice, actualizată  
Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001
  Domnul ALEXANDRU-DANIEL IONESCU, procuror șef al Biroului de informare și relații publice și purtător de cuvânt al instituției
Telefon : 0720.770.872 ; 021-319.38.33/int.1254
 
FORMULAR  PENTRU SOLICITARE ÎN BAZA LEGII NR.544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei şi formularul pentru reclamaţia administrativă (refuz la solicitare şi nerăspuns în termen legal)
► FORMULARE PENTRU RECLAMAŢIA ADMINISTRATIVĂ - REFUZ LA SOLICITARE ŞI NERĂSPUNS ÎN TERMEN LEGAL
  MODEL - RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 1  
  MODEL - RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 2  
Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019  
  Arhivă: 2018  2017201620152014, 201320122011  
Buletinul informativ al informaţiilor de interes public
Cadru normativ privind  accesul în sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  • Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 54 din data de 10 martie 2020  
  • Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casasție și Justiție nr. 74 din 26 aprilie 2017 privind accesul și circulația în sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  
  • Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casasție și Justiție nr. 305 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 74 din 26 aprilie 2017  
Cadru normativ privind eficientizarea anchetelor în cauzele în care agenţii statului sunt cercetaţi pentru fapte de rele tratamente comise în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor profesionale
  • Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 214 din 9 octombrie 2015  
  • Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  nr. 8 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea Ordinului nr. 214 din 9 octombrie 2015  
Raport de activitate
Cooperare interinstituțională - în construcție
Achiziţii
Tarifele serviciilor de copiere a documentelor deținute de Ministerul Public
Lista documentelor de interes public
Lista documentelor produse sau gestionate potrivit legii
Protecția datelor cu caracter personal
► Rapoartele anuale privind evaluarea incidentelor de integritate
  • Raport privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2019  
  Arhivă: 2018