MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Unitatea de Management a Proiectelor (UMP)
Telefon: 021/311.88.71: 021/319.38.27; Fax: 021/311.88.72

PARTENERIATE ÎNCHEIATE PENTRU IMPLEMENTARE UNOR PROIECTE
FINANȚATE DE COMISIA EUROPEANĂ
stema_rotunda_mica.png
 
► Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, cod MySMIS POCA/88/1/3 Cod SIPOCA 56
 SIPOCA 454/cod MySMIS 118765  - TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar. 
► ROFSIP2016OS5A08P01 Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a corupției în administrația publică
 JUST/2014/JACC/AG/VICT/7475 Creşterea eficienţei parchetelor din Bulgaria şi România în domeniul asistării victimelor infracţiunilor şi promovarea cooperării lor cu organizaţiile locale şi străine de asistare a victimelor
 HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005220 Noi instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor
 HOME/2013/ISEC/FINEC/4000005159 Instruirea personalului de aplicare a legii în metode tehnico-ştiinţifice eficiente de investigare şi documentare a fraudelor şi faptelor de corupţie (PINOCCHIO)
 HOME/2011/ISEC/AG/INT/4000002223 Centrul român de excelență pentru criminalitate informatică – CYBEREX RO
 HOME/2012/FINEC/AG/4000003880 Sprijinirea confiscării şi a recuperării produselor infracţiunii în România
 HOME/2012/ISEC/FP/C1/4000003843  Întărirea capacităţii autorităţilor de aplicare a legii de a combate fraudele intra-comunitare – INTRAFRAUD
 HOME/2011/ISEC/AG/4000002578  Lupta împotriva criminalităţii în domeniul achiziţiilor publice
 HOME/2012/ISEC/FP/4000003842 Dezvoltarea de noi metode pentru utilizarea şi protecția avertizorilor de integritate,  informatorilor şi colaboratorilor în investigarea corupției– WHISTINCOL
 JLS/2008/RAMC/AG/1549–30‐CE0311084/00‐52 – CALLERT Crearea unui mecanism inter‐instituţional de acţiune în cazurile de răpire a copiilor sau dispariție în care viaţa acestora poate fi pusă în pericol