MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Norwegian Financial Mechanism 2009 -2014 Programul RO 20 “JAD
Acțiunea comună împotriva violenței în familie”

 

Coordonator/Beneficiar: Inspectoratul General al Poliției Române
Beneficiari:
  1. Ministerul Public
  2. Institutul Național al Magistraturii
  3. Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”
  4. Academia Română – Institutul de Economie Națională
  5. Directoratul Național de Poliție din Norvegia
  6. Consiliul Europei
Lider de proiect: procuror șef birou Monica Savu, Secția Judiciară
Obiectiv: întărirea capacității autorităților de aplicare a legii din România de-a lupta contra violenței domestice prin aplicare principiului nediscriminatoriu și a unei abordări centrate pe victimă. 
Rezultate: 
  1. Organizarea unei cercetări în rândurile polițiștilor, procurorilor și judecătorilor, privind nevoile de formare în domeniul violenței domestice.  
  2. Vizită de studiu în Norvegia 
  3. Seminar de formare de formatori pentru 15 ofițeri de poliție, 10 procurori și 10 judecători.
  4. Organizarea a 10 cursuri de pregătire pentru un total de 250 ofițeri de poliție, 50 de procurori și 50 de judecători. 
Buget: 487.814 euro
Perioada de implementare: 01.11.2014 – 30.04.2015 (cu prelungire până în decembrie 2016)