MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Fondul pentru Relaţii Bilaterale de la nivelul programului RO20
„Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”,
proiect ”Dezvoltare instituţională şi formare profesională pentru magistraţi în domeniul managementului cauzelor de violenţă domestică”

 

Beneficiar/Coordonator: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parteneri:
  1. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
  2. Institutul Naţional al Magistraturii (INM)
  3. Consiliul Europei (CoE)
Lider de proiect: Romulus Varga, Procuror şef Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
  1. Realizarea unor instrumente şi modele de documente pentru a fi folosite în managementul cazurilor şi în comunicarea cu diverse instituții/entităţi de către procurorii şi judecătorii care lucrează direct în cauzele de violenţă domestică.
  2. Consolidarea capacității INM de-a realiza programe de formare continuă pentru procurori şi judecători pe domeniul combaterii violenței domestice. 
  3. Creșterea nivelului de cunoștințe și abilități ale magistraților asupra nevoilor victimelor, cu scopul de a creşte nivelul de înţelegere şi pentru o mai bună gestionare a cazurilor de violenţă domestică.
Rezultate:
  1. Realizarea unui ghid de acțiune de către o echipă de 2 experți români contractați şi un expert CoE; ghidul va fi tipărit în 500 de exemplare și distribuit la judecătorii şi tribunale, precum și la parchetele de pe lângă judecătorii și tribunale,
  2. Dezvoltarea abilităților de formatori a 20 de magistraţi (10 procurori și 10 judecători) în vederea realizării unui grup de formatori pe domeniul combaterii violenţei domestice,
  3. Instruirea unui număr de 160 magistraţi (70 judecători și 90 procurori) în domeniul managementului cazurilor de violență domestică. 
Buget: 185.000 euro
Perioada de implementare:  iulie 2016 - aprilie 2017
Ghid - managementul cauzelor de violență domestică